Werkdruk is bespreekbaar!


Is in uw organisatie het ziekteverzuim hoog? Is er een toenemend verloop van medewerkers in uw organisatie. Een goede werkdruk is voor medewerkers een belangrijke factor in de tevredenheid over hun baan. Als de werkdruk te hoog is zijn ziekteverzuim en uitstroom uit de organisatie indicatoren die dan gaan stijgen. Voor uw organisatie betekent dit stijgende kosten in zorg, vervangen en opleiden van medewerkers. Voor uw organisatie en uw medewerkers is het dus belangrijk om werkdruk om te buigen van last naar een kwaliteit in uw organisatie.

Ik kan werkdruk bespreekbaar maken en onder control krijgen. Werkdruk is persoonlijk. Veel werk is voor de een heerlijk en de ander schiet in de stress. In bovenstaande figuur staat waar het bij werkdruk wel om gaat: balans houden, tussen 6 factoren, dat is de kunst. In de workshop volgt eerst uitleg, daarna actie!

Resultaat

Na de workshop hebben de medewerkers in uw team en u als manager inzicht in de theorie achter de 6 factoren die werkdruk beïnvloeden. Met elkaar gaan medewerkers kijken welke van de 6 elementen de verstoring in de balans veroorzaken. Niet altijd ligt dat in het werk, vaak niet zelfs. Inzicht in de factoren achter werkdruk is de eerste stap naar de oplossing. 
De 2e belangrijke stap is het zoeken naar invloed voor de medewerker: wat kan hij of zij zelf doen? Na de workshop hebben medewerkers hun eigen invloedmogelijkheden  bepaald en met elkaar gedeeld. Men is klaar om werkdruk samen met hun manager te gaan aanpakken!

Wat zeiden opdrachtgevers?

"Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Het plaatje van de weegschaal over
werkdruk zegt alles en biedt
 een goede kapstok om met de medewerkers in gesprek
te gaan en te blijven!