Feedback geven kun je leren!


Een succesvol team is sterk in het aanspreken van elkaar op ieders bijdrage en kwaliteit van functioneren. Complimenten geven, maar ook het slechte nieuws, als er niet goed wordt gewerkt. Een team dat dit kan verbetert zich, levert betere prestaties, kent een goede onderlinge sfeer en de manager geniet en regelt waar nodig. Maar niet elk team kan dit. Wat zie je bij teams die dit niet goed beheersen:

  • Ziekteverzuim sluimert of is al hoog 
  • De wisselingen in de teamsamenstelling is hoog.
  • Klagen bij de leidinggevende over collega's in plaats van zelf oplossen door het team 
  • de langstzittenden zeggen: "We hebben het altijd zo gedaan en dat werkt prima ....."
    en de nieuwkomers zijn stil ....

Herkent u dit bij uw team? Ik heb ervaring met het organiseren van een veilige omgeving en de techniek om uw team te trainen in het geven van feedback aan elkaar.

 Resultaat

Een bevrijding voor de teamleden, weer fijne collegas, sfeer en samenwerking. En dat staat op 1 bij elk medewerkerstevredenheidsonderzoek ..  En een team dat elkaar helpt naar het gezamenlijk resultaat.

Wat zeiden opdrachtgevers en deelnemers?

Het voelde als de gang naar de tandarts: spannend vooraf, maar opgelucht na afloop.
Tevreden dat het ons is gelukt om kritiek uit te spreken en om te zetten naar
verbeteringen.