Versterken Innovatief Klimaat


Hoe komen we met ons team tot meer vernieuwende ideeën? Hoe krijgen we meer innovatie in ons team zodat onze produkten of offertes zich sterker onderscheiden van onze concurrenten?

Ik kan u op meerdere manieren hierbij helpen. Met een in-company training neem ik uw team in een dagdeel mee in de principes en spelregels achter het creatief denken,  wat de stappen zijn in een brainstorm en nemen we enkele technieken door waarmee we daadwerkelijk out-of-the-box kunnen gaan denken. Een brainstorm vraagt niet alleen een route naar 1000 ideeën, maar ook een route naar de selectie van de ideeën die ons naar die meer innovatieve en uitvoerbare aanpak leiden. Ik laat enkele technieken zien achter deze          zogenaamde stap van convergeren. Tenslotte nemen we manieren door hoe de gekozen ideeën daadwerkelijk naar uitvoering te brengen.

Op organisatie of teamniveau kan ik een diagnose maken van het innovatief klimaat. Hoe reageert de organisatie bijvoorbeeld op het maken van fouten? En is er vertrouwen in het team om deze fouten te bespreken en er van te leren? Ervaren medewerkers vrijheid om te experimenteren en het eens anders te doen? Het zijn onderdelen van een diagnose die een indruk geven van de mate waarin er in uw organisatie een klimaat is om tot innovatie en
vernieuwing te komen. En waar een ontwikkelstap mogelijk is om het team te laten groeien in  innovatiekracht!