Organisatieadvies

Waar wilt u naar toe met uw organisatie? Wat houdt u of uw organisatie tegen? Wat wordt de next step, mede gezien de trends in uw omgeving? U wilt wel, maar kan uw organisatie de  erandering wel aan? Hoe komen we tot meer innovatieve ideeën en produkten? Hoe kan ons team beter functioneren?

Het zijn vragen waarmee u uw organisatie scherp wilt houden voor de toekomst. Ik heb jarenlang ervaring als leidinggevende in meerdere organisaties. Ik ben via het Sioo getraind in het maken van organisatiediagnoses, heb ervaring met teamontwikkeling en COCD-deskundige in het stimuleren van innovatief en creatief denken.

Ik kan vrijblijvend in een intake-gesprek met u kijken wat er speelt en op welk niveau (organisatie, team, medewerkers). De intake geeft focus in welke richting u met uw organisatie een stap voorwaarts wilt zetten. Met enkele interviews in de organisatie haal ik vanuit verschillende perspectieven een beeld op van de kracht van de organisatie nu, waar de organisatie qua ontwikkelfase nu staat, en waar in de organisatie een ontwikkeling nodig is om de beoogde verandering te laten slagen. Met elkaar kijken we naar dit beeld, de inschatting van de benodigde tijd om de verandering door te voeren en langs welke stappen een succesvolle verandering kan worden doorgevoerd.

Resultaat

Een objectieve blik van buiten die u scherpt naar een realistisch verandertraject in uw organisatie. Een analyse waarmee u binnen de organisatie het gesprek aan kunt gaan.

Kijk ook eens naar mijn aanpak bij teamontwikkeling, feedback geven en het bespreekbaar maken
van werkdruk.